FÖRSTA KOMMUNIONSDAGEN – JUNGFRUMARIAS-KYRKAN 2020

Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd som jag skall giva är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.»(JOH 6:51)

Med ett stort glädje fick 58 konfirmander den kristna (bekräftelsens sakramentet) Kristi kött och blod, i Jungfru Marias kyrkan i Södertälje den 15/8/2020 för de som hade fyllt 11 år i ett helig och kärleksfull dag tillsammans med sina familjer.

Vår Kära Biskopen Saad Sirop Hanna firade Gudstjänsten som är en sån ära och välsignelse för konfirmander att få den första kommunionen av självaste Biskopen, tillsammans med några diakoner och kyrkans kör.

I början av Gudstjänsten så inledde de en procession där Biskop Saad, konfirmander och kyrkvärdar gick tillsammans och höll i ett processionskors och ljusstakar längst fram, och sjöng några versaler på Kaldeiska(för att ära och tillbe Jesus i sakramentet). Och alla fick tjäna Gud genom böner, läsningar ur bibeln, Responsoriepsalmer och även sjunga fina versaler båda på Arabiska och Modersmålsspråket och det är ett ytterst viktigt att vi och konfirmander i vårt inre ger Vår Gud Jesus denna tillbedjan och kärlek som tillkommer honom.

I Biskopens predikan vid första kommunionen, påpekade Biskop Hanna om just de sju sakrament som finns i den Katolska Kyrkan där konfirmationen är näst viktigaste sakramentet efter dopet(där föds man till det nya livet med kristus), men konfirmationen(ordet kommer från latinets ”Confirmatio”) är en bekräftelse av dopet dessutom är en viktig kristen ritual och betyder att man vill gärna fortsätta sitt vuxna livet i kyrkan. Av hans godhet har vi blivit till. Och av hans kärlek till oss har han gett oss sin Son Jesus. Då bör vi alla ta emot den underbara gåvan och nåd att vi får leva i denna kärleksfulla relationen med den levande Guden, och även Tacka honom av hela vårt hjärta för alla hans välgärningar mot oss. (”Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, så skall också den som äter mig leva genom mig” (Joh 6:57)

Stort Tack till alla ni som har kommit hit idag, till de som har ägnat sig åt konfirmander med fördjupande undervisningar, böner och Mässans sånger: (Alen , Mona , Ronza , Hala, Nidaa och Stiven) och Tack till de som sitter i kyrkans styrelse, kyrkvärdar och Presskommiten.

Lovad och upphöjd vare Jesus Kristus i Altarets allraheligaste sakrament nu och i all evighet!

”Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och ditt blods mysterium att vi ständigt får erfara din återlösnings frukter i vårt liv”. Amen

Bilder tagna på konfirmationsdagen