Första söndagen av Korstet & Fjärde av Elia

Första läsningen: Jes 33:13-16

De som är fjärran får höra vad jag gjort,de som är nära förnimmer min makt. Syndarna bävar i Sion,de gudlösa grips av skräck:”Vem kan bo vid en förtärande eld,vid ständigt brinnande lågor?” Den som lever rättfärdigt och talar sanning,den som skyr vad som vinns med våld och slår ifrån sig när han erbjuds mutor,den som inte vill höra talas om dråp och inte vill se åt det som är ont. Han får bo på höjderna,klippfästet skall vara hans tillflykt,han skall ha nog med bröd och aldrig sakna vatten.

Andra läsningen: Fil 2:5-11

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Evangelium: Matt 4:18-23

När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.