Tredje söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 32:1-8 Rättvist skall en gång en konung regera,furstar härska med rättfärdighet. Alla skall de vara som värn mot stormen och skydd mot slagregn.De skall vara som bäckar i öknen,som klippblockets skugga i solpinat land. Då skall de seendes ögon inte slutas,de…

Mer

Första söndagen av Korstet & Fjärde av Elia

Första läsningen: Jes 33:13-16 De som är fjärran får höra vad jag gjort,de som är nära förnimmer min makt. Syndarna bävar i Sion,de gudlösa grips av skräck:”Vem kan bo vid en förtärande eld,vid ständigt brinnande lågor?” Den som lever rättfärdigt och talar sanning,den som…

Mer

Det heliga korsets upphöjelse

Första läsningen: Jes 52:13-53:12 Min tjänare skall ha framgång,han skall bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom,så vanställt var hans yttre,så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna,och kungar förstummas inför honom,ty de ser något de aldrig…

Mer

Andra söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 30:15-22 Så sade Herren Gud, Israels Helige:Vänd om och var stilla,då kan ni räddas,genom lugn och tillit vinner ni styrka.- Men ni ville inte. Ni sade:”Nej, på hästar skall vi flyga fram.”Ja, hastig blir er flykt.”På snabba springare skall vi rida.”Ja,…

Mer

Första söndagen av Elia

Första läsningen: Jes 31:1-9 Ve dem som drar ner till Egypten efter hjälp! De sätter sin lit till hästar,förtröstar på stridsvagnarnas mängd och den väldiga hopen av vagnskämpar. Till Israels Helige vänder de sig inte,de söker inte Herrens hjälp. Han är den som är…

Mer

Sjunde sommarveckan

Första läsningen: Jes 30:1-7 Ve er, trotsiga söner,säger Herren.Ni genomför planer mot min vilja,ni sluter fördrag mot min önskan.Så hopar ni synd på synd. Utan att rådfråga mig far ni ner till Egypten för att söka stöd hos farao,beskydd från Egypten. Men faraos stöd…

Mer

Sjätte sommarveckan

Första läsningen: Jes 29:13-23 Herren sade:Detta folk nalkades mig med ord,deras läppar ärade mig,men deras hjärtan var långt ifrån mig,deras gudsfruktan var inlärda människobud. Därför skall jag än en gång slå detta folk med förundran genom förunderliga gärningar.Då är det slut med de visas…

Mer

Femte sommarveckan

Första läsningen: Jes 28:14-22 Hör därför Herrens ord,ni som tar munnen så full,ni som härskar över detta folk i Jerusalem. Ni säger: ”Vi har slutit fördrag med döden,ett avtal med dödsriket:när stormfloden kommer skall den inte nå oss.Vi har gjort lögn till vårt värn,bländverk…

Mer

Jungfru Marie himmelsfärd

Första läsningen: Apg 1:12-14 Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas,…

Mer

Fjärde sommarveckan

Första läsningen: Jes 9:7-16 Väldet skall bli stort,fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike.Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.Herren Sebaots lidelseskall göra detta. Herren sände ett ord mot Jakob,hans ord drabbade Israel….

Mer