Kyrkoträff för arbetsgrupper

Igår, måndag den 31 augusti, sammankallade hans höghet Biskop Saad Sirop Hanna, kyrkans olika aktiva grupper, styrelsemedlemmar och andra gemenskaper. 

Inledande delen välkomnade Biskop Saad Sirop Hanna alla närvarande, följt av 15 min av böner, bibelstycken samt  psalmer. 

Andra delen bestod av det fria ordet där alla tillgavs möjlighet att uttrycka och utvärdera hur kyrkan påverkats och som fortfarande påverkas av den rådande pandemin. Där lyftes många positiva områden som kyrkan hanterat med försiktighet, omtanke och respekt i att följa och förhålla sig till de giva restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Det lyftes upp även andra delar utifrån utvecklingsområden för kyrkans grupper att jobba mer på och vidareutveckla för vad som komma skall. 

Avslutande del av mötestiden ägnades åt att kommunicera hur de olika grupper kan fortsätta med sina engagemang och aktiviteter inom ramen för kyrkan. Biskop Saad Sirop Hanna tydliggjorde nya kommunikationsmönster som berör alla aktiva grupper i kyrkan för att förbättra förmedlingen av information och händelser inom kyrkan.