Fjärde söndagen av korset & sjunde av Elia

Första läsningen: Jes 33:1-6

Ve dig som härjar men inte själv har härjats! Ve dig som förråder utan att själv ha blivit förrådd! När du härjat nog skall du själv härjas, när du slutat förråda blir du själv förrådd.2Herre, förbarma dig över oss, till dig står vårt hopp. Var vårt stöd varje ny dag, vår hjälp i nödens stund!3Folken flyr för det väldiga dånet, inför din höghet skingras de alla.4Plundrare går fram som gräshoppor, som en gräshoppssvärm går de lös på allt.5Upphöjd är Herren som bor i himlen, han fyller Sion med rätt och rättfärdighet.6 [—]En skatt som ger räddning är vishet och insikt, gudsfruktan är hans rikedom.

Andra läsningen: 1 Kor 14:1-6

Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Ty den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud; ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd.

Nej, bröder, vad hjälper det er om jag kommer till er och talar med tungor men inte ger er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? 

Evangelium: Matt 18:1-7

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?” Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer.