Familjeträff

Under lördagen den 3 Oktober hölls en familjeträff i Jungfru Maria kyrkan där kvällens undervisning handlade om kristendomen inom familjen.

Kvällens föreläsare var Biskop Saad Sirop Hanna som höll en föreläsning för de kära familjer som närvarade som fokuserade om den kristna läran i familjen, onda problem som kan förekomma och Guds existens – kulturella och intellektuella utmaningar.

Mötet inleddes med böner och psalmläsning, samt läsningar från Matteus evangeliet 4:(23-25). Bönerna avslutades med Fader vår och en bön till Jungfru Maria.

“Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud, och alla som älskar har fötts av Gud. Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek.” Johannes 1:(4-16)

Vi tackar alla familjer som deltog under denna lärorika samt trevliga kväll, vi vill även rikta ett stort tack till vår Biskop Saad Sirop Hanna för hans deltagande, omsorg och värdefulla föreläsning för familjerna som närvarade. Må herren välsigna dig och din familj, samt alla därute.

Presskommittén för Jungfru Maria av kaldeérna i Södertälje.