Medlemskap

Är du döpt enligt den katolska kyrkans ordning och är folkbokförd i Sverige har du blivit registrerad som medlem i Stockholms katolska stift. Du kan förstås också ha blivit medlem genom att ha konverterat eller genom att ha flyttat till Sverige från ett annat land och anmält dig som medlem i en församling. Det är även många som registreras som medlemmar när de är dopfaddrar eller vittnen vid en vigsel.

Om man är medlem i Stockholms katolska stift är man automatiskt medlem i den världsvida katolska kyrkan. Samtidigt gäller det omvända; ber om man om utträde från Stockholms katolska stift träder man därmed också ur den världsvida katolska kyrkan.

 

 

Anmäl dig