Andra söndagen i kanonisering av kyrkan

Första läsningen: 2 Mos 40:1-16

Herren talade till Mose: Den första dagen i den första månaden skall du resa boningen, uppenbarelsetältet. Där skall du ställa arken med förbundstecknet, och du skall avskärma den med förhänget. Du skall sätta in bordet och duka det. Bär sedan in lampstället och sätt upp lamporna på det. Du skall ställa det gyllene rökelsealtaret framför arken med förbundstecknet och hänga upp draperiet för ingången till boningen. Ställ brännofferaltaret framför ingången till boningen, till uppenbarelsetältet, och sätt karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och häll vatten i det. Du skall sätta upp förgårdens omhängen runt omkring och hänga upp draperiet för porten till förgården. Tag sedan smörjelseoljan och smörj boningen och allt som finns i den, helga den och alla dess tillbehör, så att den blir helig. Du skall smörja brännofferaltaret och alla dess tillbehör och helga altaret, så att det blir högheligt. Smörj karet och dess ställ och helga det. Sedan skall du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. Klä Aron i de heliga kläderna, smörj honom och vig honom till präst åt mig. För sedan fram hans söner och sätt på dem tunikor. Du skall smörja dem som du smorde deras far, så att de kan vara mina präster. Att de har blivit smorda skall för alltid ge dem rätten till prästämbetet, genom alla släktled. Mose gjorde i allt så som Herren hade befallt honom.

Andra läsningen: Heb 8:1-6

Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta: Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte av någon människa. En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor och därför måste också vår ha något att bära fram. Om han nu vore här på jorden skulle han inte ens vara präst, eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen. Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget. Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften.

Evangelium: Matt 12:1-8

Vid samma tid tog Jesus vägen genom sädesfälten på sabbaten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta. Fariseerna såg det och sade till honom: ”Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten.” Han svarade: ”Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus, och de åt upp skådebröden, som varken han eller hans män hade lov att äta, utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? Men jag säger er: här finns det som är större än templet. Om ni förstod vad som menas med Barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. Ty Människosonen är herre över sabbaten.”