Kallelsedagen

Den 18 september var en stor och lyckad dag för ungdomsföreningen “Kaldeiska Ungdomar i Södertälje”. Det var en speciell dag, nämligen “Kallelsedagen”! Kallelsedagens syfte i år var att deltagarna skulle hitta sig själva genom fyra olika personligheter som fyra olika föreläsare höll föredrag om….

Mer

Tron, kallelsen & kyrkan

Vad händer med de människor som tror men väljer att inte gå till kyrkan eller leva i sin kallelse? Hur kan man säga att man är ”troende” och inte vilja gå till kyrkan eller ensfölja sin kallelse. Det är som att någon skulle säga…

Mer

Mission & kallelse

Hur missionerar man på bästa sätt om man har en sådan kallelse? Den bästa missionen är genom livet, vardagen. När en orden skickarmissionärer till en plats så missionerar de genom sitt kristna liv. ApostelnJakob hjälper oss med detta när han skriver: Bli ordets görare,…

Mer