Tron, kallelsen & kyrkan

Vad händer med de människor som tror men väljer att inte gå till kyrkan eller leva i sin kallelse?

Hur kan man säga att man är ”troende” och inte vilja gå till kyrkan eller ens
följa sin kallelse. Det är som att någon skulle säga till sin man eller fru, jag
älskar dig men vill inte vara med dig.