Motstå frestelser

Hur ska man motstå frestelser vid fastan? Alltså hur ska man ta sig an, t.ex tankar bön (alla frestelser)

Fastan hjälper oss vinna över frestelserna. Under fastetiden är det viktigt att
vi lägger tid på att läsa evangelierna,, lära känna Jesus och närma oss Guds
Ord. Med hjälp av det och bönen kan vi vinna över alla frestelser. Glöm inte
att du har en fri vilja, du KAN stå emot frestelserna om du VILL!