Mission & kallelse

Hur missionerar man på bästa sätt om man har en sådan kallelse?

Den bästa missionen är genom livet, vardagen. När en orden skickar
missionärer till en plats så missionerar de genom sitt kristna liv. Aposteln
Jakob hjälper oss med detta när han skriver: Bli ordets görare, inte bara dess
hörare, annars tar ni miste. …vad hjälper det om någon säger sig ha tro men
inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster
är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er
säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad
kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är
den död. Nu kanske någon frågar: ”Har du tro?” – Ja, och jag har gärningar.
Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min
tro. Läs gärna hela Jakobs brevet.
Ett träd känns igen på sin frukt säger Jesus. Att missionera är att vara
Jesu lärjunge och följa hans exempel. Han uppmanar oss att vara som
honom när han säger: ”Var fullkomliga, så som er Fader i himlen är
fullkomlig” (Matt 5:48). Mose fick höra samma sak: ”Ni skall vara heliga, ty
jag, Herren, er Gud, är helig” (3 Mos 19:2).