Finns det sorg i himlen

Bibeln säger att det inte finns sorg i himlen, hur? Med tanke på minnen man tar med sig.

Oavsett vilka sorger och smärtor vi här på jorden bär på, kommer Gud att
torka alla våra tårar och hela våra sår när vi är tillsammans med Honom.