Trosundervisning

Måste man komma alltid till trosundervisning? Undervisning i kristen tro hjälper oss att förstå och närma oss Jesus Kristusoch på så sätt bli bättre människor och komma närmare heligheten. Måletmed vårt liv är att bli helgon och förenas med Gud.

Mer