Kristi kropps och blods högtid

I många delar av välden är Kristi Kropps och blods högtid framflyttad till söndagen, istället för att fira den på torsdagen. Corpus Domini är en helgdag på torsdagen i Vatikanen, och det är sed att påven firar mässan i San Giovanni in Laterano, med en efterföljande procession till Sankta Maria Maggiore basilikan för att där ge den sakramentala välsignelsen. Men i år hade han påven Franciskus valt att fira sin Corpus Domini mässa i den närliggande hamnstaden Ostia, precis som Paulus VI gjorde för 50 år sedan, år 1968.