Pingst

Låt oss se på oss, dagens kyrka. Vi kan fråga oss: “Vad förenar oss, på vad grundar sig vår enhet?” Även vi är olika, till exempel när det gäller åsikter, val och sinnesstämning. Det är alltid en frestelse att försvara sina egna idéer med ett utdraget svärd. Vi kan lätt tro att våra idéer passar alla, och bara komma överens med dem som tänker på samma sätt som oss själva. Detta är en ful frestelse som splittrar. Men detta är en tro skapad i vår egen avbild, inte den tro som den Helige Anden vill se. Vi kan tänka att det som förenar oss är att vi tror samma saker och har samma beteende. Men i själva verket finns det så mycket mer. Det är den Helige Ande som är ursprunget till vår enhet. Han påminner oss framför allt om att vi är Guds älskade barn. Alla enade i detta, men alla olika.  Anden kommer till oss, i alla våra skiljaktigheter och i allt vårt elände, för att berätta för oss att vi bara har en Herre, Jesus och bara en Fader, och att vi därför är bröder och systrar!