Jesu Heliga Hjärta

Syster Marguerite-Marie visste inte hur hon skulle göra, då hon var omgiven av misstro från sina medsystrar, som inte ens tillät henne göra en bild av Jesu Heliga Hjärta. Men Jesus uppmuntrade henne. I en uppenbarelse sa han: “Var inte rädd för någonting. Jag ska regera trots mina fiender och alla som försöker motsätta sig.”

Marguerite-Marie anförtrodde sig till Gud, och snart erbjöds hon den hjälp hon behövde. Jesuitpater Claude La Colombiere, som under många år var hennes andliga vägledare, såg att de uppenbarelser som Marguerite-Marie berättade om verkligen var från Gud. Han stödde hennes sak i orden och blev även en apostel för hängivenheten till det Heliga Hjärtat.

Marguerite-Marie dog 1690, 43 år gammal, efter att ha tagit emot uppenbarelser under 17 år. Hennes biktfader Claude La Colombiere, hade beordrat henne att skriva ner dem, vilket hon motvilligt gjorde. I en mening uttryckte hon sin önskan att inte uppmärksammas, och leva åtskilt: ”Allt från Gud och ingenting från mig; alla av Gud och ingenting av mig; allt för Gud och ingenting för mig.”