Femte söndagen av sommaren

Första läsningen: Jes 28:14-22

Hör därför Herrens ord, ni som tar munnen så full, ni som härskar över detta folk i Jerusalem. Ni säger: ”Vi har slutit fördrag med döden, ett avtal med dödsriket: när stormfloden kommerskall den inte nå oss. Vi har gjort lögn till vårt värn, bländverk till vår tillflykt.” Därför säger Herren Gud: Se, jag lägger en grundsten på Sion, en sten som håller provet, en utvald hörnsten som säker grund. Den som har tro förhastar sig inte. Jag skall göra rätten till mätsnöre och rättfärdigheten till sänklod. Hagel skall utplåna lögnens värn, er tillflykt spolas bort av vattenmassor. Då upphävs ert fördrag med döden, ert avtal med dödsriket gäller inte mer. När stormfloden kommerslår den er till marken. Var gång den kommer drar den er med sig. Morgon efter morgon kommer den, ja, dag och natt. Att förstå budskapet blir en fasa. Bädden är för kort när man sträcker ut sig, täcket för smalt när man kryper ihop. Herren skall resa sig som på Perasims berg, visa sin vrede som i Givons dal. Han skall utföra sin gärning, en underlig gärning, fullborda sitt verk, ett säreget verk. Sluta upp att ta munnen så full, så att inte era bojor stramas åt. Ty jag har hört om en förödelse över hela jorden, beslutad av Herren Gud Sebaot.

Andra läsningen: 2 Kor 12:14-20

Nu står jag beredd att komma till er för tredje gången, och jag skall inte bli en börda för er. Det är er jag vill ha, inte det ni äger. Barnen är inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, men föräldrarna åt sina barn. Jag skall med glädje offra allt, ja, offra mig själv, för att rädda er. Och om jag blir mindre älskad för att jag älskar mer? Det gör detsamma, jag har inte varit en börda för er. Men slug som jag är har jag kanske lurat er ändå? Kanske jag har utnyttjat er med hjälp av någon av dem som jag skickade till er? Jag bad Titus resa och skickade den andre brodern med honom. Har Titus utnyttjat er? Har inte vi båda handlat i samma anda, går vi inte i samma spår? Nu tänker ni väl hela tiden att jag försvarar mig mot er. Nej, det är inför Gud och i Kristi tjänst jag talar; alltsammans syftar till att uppbygga er, mina kära. Jag är rädd att jag, när jag kommer, skall finna er annorlunda än jag önskar – och att ni skall finna mig annorlunda än ni önskar – att jag får möta strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, förtal, skvaller, inbilskhet och bråk.

Evangelium: Luk 16:19-31

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’ Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’ Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’”