Bibelträff

Ett träff  för läsning och kontemplation i Bibeln, Guds ord där Gud uppenbarade sig för oss och  för frälsningens väg igenom Kristus, hålls av kära biskop Saad Hanna varje tisdag kl. 18.30. Välkomna!