Pandemin: orsakat fattigdom bland 100 miljoner människor

Fattigdomsviruset. Hur många gånger under den här pandemin har vi inte hört detta uttryck. Precis som vi har gjort framsteg mot förverkligandet av ett vaccin mot Covid-19. Läkare och forskare har varit huvudpersonerna i ett oavbrutet arbete i månader. Frågan är om politiker har ansträngt sig lika mycket för att hitta ett annat vaccin, mot likgiltigheten. Upprepade gånger sedan pandemin bröt ut har påven påmint om att vi inte får släppa blicken från de fattiga.

 

Påven Franciskus

“Vi står inför en allvarlig livsmedelskris. Det beräknas att i slutet av 2020 finns det 121 miljoner fler människor som riskerar att dö av hunger än förra året”, avslöjar Caritas Internationalis talesman. ”Den heliga fadern har haft en profetisk röst under denna pandemi. Han har väglett oss i att vara smidiga och kreativa när det gäller att stödja de fattiga, och en väsentlig punkt som han påminner om är att världen måste vara annorlunda efter pandemin. Han hänvisar till behovet av att läka den sociala orättvisan, inte bara Covid-19. Och särskilt tänka på de fattigaste”.

 

Drabbat skolan

Bland konsekvenserna av pandemin är att skolor har stängt och det är svårt att få tillgång till grundutbildning. Det är ett problem som man fortfarande talar för lite om. “Över hela världen har barn inte kunnat eller kan fortfarande inte gå i skolan, vilket utesluter möjligheten, särskilt i de svåraste situationerna, att bygga en bättre framtid”, betonar Petrosillo. “Stängningen har lett till många problem, som större risk för hunger, utnyttjandet av barn, sexuella övergrepp och vi har också registrerat en ökning av barnäktenskap”. “Återupptagandet av skolgången så snart som möjligt är en absolut prioritering”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa hämtad från vaticannews.va

Mer