Begravning

Fjärde söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 7:10-13 Då sade Herren till Josua: ”Stig upp! Varför ligger du där med ansiktet mot marken? Israeliterna har syndat och brutit det förbund som jag befallde dem att hålla. De tog av det som var vigt åt förintelse, de stal det och…

Mer

Tredje söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 5:13-6:5 En gång vid Jeriko fick Josua se en man som stod framför honom med draget svärd. Josua gick fram till honom och frågade: ”Hör du till oss eller till våra fiender?” Han svarade: ”Nej, jag är anförare för Herrens här. Nu…

Mer

Vår tro förde oss närmare Gud

Vi kommer till kyrkan för att delta i mässan, för eukaristin är kulmen av det kristna livet. Eukaristin livnär det andliga och själsliga inom oss, precis som mat är näringen för vår kropp. Ingenting kan skilja oss från att ta del av ta Kristi…

Mer

Andra söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 4:15-24 Herren sade till Josua: ”Befall prästerna som bär arken med förbundstecknet att stiga upp ur Jordan.” Då befallde Josua prästerna: ”Stig upp ur Jordan.” Knappt hade prästerna som bar Herrens förbundsark stigit upp ur Jordan och satt fötterna på torra marken, förrän Jordans…

Mer

Första söndagen i fastan

Första läsningen: Jes 58:1,6-9 Ro­pa ut det så högt du kan, låt din röst lju­da som en hornstöt, förkun­na för mitt folk de­ras brott, för Ja­kobs ätt de­ras synd. Nej, det­ta är den fas­ta jag vill se: att du los­sar orättfärdi­ga bo­jor, sli­ter sönder…

Mer

Sjunde söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 42:5-8 Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden: Jag, Herren, har i min…

Mer

Sjätte söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 63:7-16 Jag vill förkunna Herrens kärlek, prisa Herren för allt han gjort för oss, allt det goda han gjort för Israels folk i sin barmhärtighet och sin stora kärlek. Han sade: De är ju mitt folk, barn som aldrig sviker. Därför…

Mer

Femte söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: Jes 48:12-20 Hör på mig, Jakob, Israel, som jag har kallat! Jag är Gud, jag är den förste och jag är den siste. Min hand lade jordens grund, min högra hand spände ut himlen. När jag kallade på dem stod de där….

Mer

Andra söndagen after Jesu dop

Första läsningen: Jes 45:11-18 Så säger Herren, Israels Helige, han som formar framtiden: Ställer ni frågor till mig om mina barn, ger ni mig order om mina händers verk? Det är jag som har skapat jorden och gjort människorna där. Jag har spänt upp…

Mer

Första söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: 2 Mos 3:1-7 En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur…

Mer