Begravning

Fjärde söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:2-6, 16-17 Hör, him­mel, och lyss­na, jord! Her­ren ta­lar. Barn har jag fost­rat och vårdat, men nu har de bru­tit med mig. Ox­en känner sin hus­bon­de och åsnan sin her­res krub­ba, men Is­ra­el känner in­te sin her­re, mitt folk har ing­et…

Mer

Barndagen

En dag fylld med kärlek, lekar, skoj, gemenskap, tävlingar, kärlek och massa annat. Detta var dagen av 5 juni. Denna dag var gjord för barnen som förgyller Kyrkan med dess hopp om en fortsatt god framtid. Som ett sommaravslut efter de upplysande och underbara…

Mer

Tredje söndagen av apostlarna

Första läsningen: Jes 1:1-9 Detta är de syner om Juda och Jerusalem som Jesaja, Amos son, såg när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda. Hör, himmel, och lyssna, jord! Herren talar. Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har de brutit…

Mer

Kristi kropps högtid

Första läsningen: Mal 1:6-11 En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men om jag är fader, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är vördnaden för mig? Det säger Herren Sebaot till er präster, ni…

Mer

Heliga Trefaldighet

Första läsningen: Apg 4:5-22 Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: ”Genom vilken kraft eller i vems…

Mer

Pingstdagen

Första läsningen: Apg 2:1-21 När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av…

Mer

Sjunde påsksöndagen

Första läsningen: Apg 1:15-26 En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna – omkring 120 personer var samlade – och sade: ”Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare…

Mer

Kristi himmelsfärd

Första läsningen: Apg 1:6-12 De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft…

Mer

Sjätte påsksöndagen

Första läsningen: Apg 10:1-8 I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid Italiska bataljonen. Han var from och gudfruktig liksom alla i hans hus, gav rikligt med allmosor till judarna och bad alltid till Gud. En dag på eftermiddagen såg han tydligt…

Mer