Rita av Cascia

Heliga Rita av Cascia – skyddshelgon för “omöjliga fall”. Hon genomled mer än de flesta: hon ville förbli jungfru, men blev bortgift; hon blev offer för hustrumisshandel; hennes make blev mördad; hennes barn dog tidigt, och när hon ville gå i kloster som änka tog de bara emot jungfrur – men med Guds hjälp tog hon sig igenom allt!

Hon ägnade sitt liv åt försoning och bot. Hon fasta och sov precis på golvet, och varje dag piskade hon sig för att försona för världens synder. Genom ständig bön och meditation om Kristi lidande blev hon en mystiker och 1441 fick hon ett sår i pannan som en tornkrona. Det hände efter att hon hade hört en imponerande predikan på tornet av St James of Marche . Detta fortsatte i 15 år, och såret gav avstånd från en så motbjudande lukt att hon var tvungen att leva helt isolerad. Såret kunde inte botas förutom under en period så att hon kunde gå med de andra nunnorna på en pilgrimsfärd till Rom under det heliga året 1450, men det öppnade igen när hon återvände. I slutet av sitt liv brukade hon vara sjuka nunnor.

Men under de sista fyra åren av sitt liv fastställdes Rita i sängen. Den 22 maj 1457 dog hon i Cascia av tuberkulos. Vissa säger att hon bodde mellan 1360 och 1434 eller mellan 1377 och 1447. Vid hennes grav rapporterades mirakel nästan omedelbart. Den lokala biskopen godkände sin kult tio år efter hennes död, och detta dokument bevaras. Samtidigt överfördes hennes bevarade kropp till en magnifik grav som fortfarande bevaras. Många hävdar att detta hände 1457, vilket fortfarande inte är hennes dödsår (det borde då vara 1447). Codex Miraculorum berättar om undring vid hennes grav under åren 1457-62.

Hon välsignades den 1 oktober 1627 av påven Urban VIII (1623-44), som 1637 gav tillstånd för sin mässa och officium. I frälsning undersöktes hennes kropp och befanns helt bevarad. Under åren måste det ha flyttat vid flera tillfällen. Hon blev helig den 24 maj 1900 av påven Leo XIII (1878-1903). Hennes minnedag är den 22 maj och hennes namn är i Martyrologium Romanum. Hennes bevarade kropp är idag inrymd i en glaslåda i ett rikt dekorerat kapell till vänster om huvudfartyget i en kyrka som byggdes 1946 tillsammans med ett sjukhus, en skola och ett barnhem. 1955 fick kyrkan basilikan.

 

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Heliga St Rita, du har en stor kärlek till Gud. Vi ber till Gud för problem i våra hjärtan. Berika våra böner med dina egna självsäkra och osjälviska böner till Herren. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, hör och svara oss. St Rita, fylld av medkänsla för Kristi lidande. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Heliga St Rita, du gömde din mans blodiga kläder för dina barn så att de inte skulle hämnas och söka hämnd för hans död. Hjälp mig att hitta styrkan och freden som följer med förlåtelse. St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, generös att förlåta. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Holy St Rita, din heroiska dygd är häpnadsväckande. Hjälp oss att bli mer som dig! Din närhet till Herren är ett exempel som vi försöker, även om de är djupt, att efterlikna. Låna din söta förbön för oss som har problem i våra hjärtan. St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, heroisk i dygd. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Heliga St Rita, svårigheterna du mötte under livet var det som gav dig styrka. Under sorgliga tider i ditt liv trodde du på Herrens kärlek. Hjälp oss att tro och känna hans kärlek som du gjorde. Må han vara vår sten och styrka i tider av lidande. St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, vår beskyddare. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Heliga St Rita, du led så mycket under ditt liv på jorden; sorg, förlägenhet och berövande. Din tro på Gud hjälpte dig att vara tålamod genom alla dina kamper. Snälla hjälp oss att vara tålmodiga som dig och tro på att han genom hängivenhet till Gud ger oss tålamodens gåva. St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, exempel på tålamod. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Heliga St Rita, snälla lära oss att be och ha en verklig dialog och relation med Gud. Du bad hela tiden och var väldigt nära Gud. Visa oss hur vi i våra hjärtan alltid kan vara nära med Gud genom bön. St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, nära Gud genom bön. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Heliga St Rita, du var ett lysande exempel på vad en sann kristen borde vara; generöst mot alla andligt och materiellt. Lär oss att älska Gud och alla omkring oss som du gjorde. Vi vill inte vara själviska utan istället vara en sann kristen som du. St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, exempel på kristen kärlek. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Heliga St Rita, oavsett vilken ångest du uthärde under ditt liv på jorden, var du alltid fylld med hopp i Herren. Lär oss vägen till hopp i Gud. Ditt liv är ett exempel på hur man alltid räknar bara med Gud. Gud är de största hopp för kristna. St Rita, hjälp oss att öppna våra hjärtan för att hoppas på Gud ensam. St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, full av hopp i Herren. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen. Vår himmelske Fader, du gav oss St Rita som ett exempel på helighet och mod. Hon delade i Jesu passion när hon fick ett sår på huvudet från törnen. Hjälp oss att vara heliga som St. Rita. Vi vill stärkas i svåra tider så att vi kan förstå paaschmysteriet som St. Rita gjorde. Heliga St Rita, även om vår tro ofta vacklar har vi dig som ett exempel på en tro på Gud. Vår tro är svag; hjälp oss att vara fulla av tro som du. Vi tror på Herren, Gud, och kommer att försöka leva liv inspirerade av evangeliet. St Rita, du är beskyddaren för det omöjliga. I våra tider med behov och lidande flyger vi till dig med förtroende eftersom du är nära med Herren. Du var mycket belastad under ditt liv och du vet vad vi går igenom nu. Vi erbjuder våra böner för lättnad, vänligen hör och bring våra avsikter till Herren. (Nämn dina avsikter här …) St Rita, trofast i tro. Be för oss. I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.