Marie Obefläckade Hjärta

Härliga jungfruliga Maria, jag längtar efter att älska din son, Jesus, på det sätt han förtjänar att bli älskad – med kärleken till ditt obefläckade hjärta. Förena mig till ditt obefläckade hjärta så att jag ska vara öppen för att ta emot din Son med samma dispositioner som du tog emot honom. Ditt obefläckade hjärta är ytterst milt, stadigt, vakande – helt överlämnat till Guds vilja. Led mig ur okunnighetens mörker, befria mig från all själviskhet och uppsåtlig självförsäkran och utbilda mig i enlighet med ditt obefläckade hjärta.

Låt mig alltid lita på ditt obefläckade hjärta som en sann källa till nåd och barmhärtighet. När du delade med i din sons passion blev ditt obefläckade hjärta genomborrad. Må din immaculate kärlek omfamna mig i ögonblick av lidande. Jag ber om ersättning för alla brott mot ditt immaculate hjärta när jag erbjuder dig mina avsikter (nämn din begäran).

O mest välsignade mamma, kärlekens hjärta, barmhärtighetens hjärta, alltid lyssna, bry sig, trösta, höra vår bön. Som dina barn beder vi om din förbön med Jesus, din son. Få med förståelse och medkänsla de framställningar vi lägger fram inför dig idag, särskilt … (nämn din speciella avsikt).

Vi tröstas av att veta att ditt hjärta alltid är öppet för dem som ber om din bön. Vi litar på din försiktiga omsorg och förbön, de som vi älskar och som är sjuka eller ensamma eller skadar. Hjälp oss alla, heliga mor, att bära våra bördor i detta liv tills vi kan dela evigt liv och fred med Gud för evigt. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, jag tackar dig för all den hjälp och de nådegåvor som jag har fått ta emot genom din förbön och förmedling. Jag förenar mig med alla de själar som brinner av kärlek till dig för att på ett mer värdigt sätt lovprisa och välsigna dig. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, du är vägen på vilken jag når fram till Jesu kärleksrika Hjärta, och på vilken Jesus själv leder mig till helighetens hemlighetsfulla höjder.

Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, var du min tillflykt i allt jag behöver, var min tröst, låt mig få betrakta dig och få ledning, undervisa mig du om den Gudomlige Mästarens vilja, hjälp mig förstå Jesu dyrbara ord, låt mig förstå genom dig, Obefläckade Hjärta, kyskhetens, renhetens, ödmjukhetens, saktmodets, tålamodets värde och förmågan att försaka världen för att kunna ta emot Jesu kärlek. Marie jungfruliga, alltid obefläckade och allraheligaste Hjärta, kärlekens och fridens Tron, jag ger dig mitt hjärta, som är så oroligt och vanställt av okuvade lidelser. Jag är medveten om att ett så orent hjärta, som mitt, är en ovärdig gåva till dig. Men jag ber dig att visa dig som den Barmhärtighetens Moder du är och att rena och helga mitt hjärta. Uppfyll mitt hjärta med din och Jesu kärlek. Gör det alltmer likt ditt Hjärta, så att jag en dag får dela glädjen med dig och din älskade Son i evigheten. Amen.
(Nämn böneintentionen).

Guds Moder beklagade sig i en uppenbarelse för den Heliga Catharina Labouré (1806-76, 28 nov.) att ingen bad henne om de gåvor som var så typiska för hennes eget Heliga Hjärta: ödmjukhet, fridsamhet och barmhärtighet. För att uppfylla Marie Heliga Hjärtas önskan ber vi tre gånger:

Marie Obefläckade Hjärta, ge oss ödmjukhetens, fridsamhetens och barmhärtighetens gåva. Amen.