Andra söndagen i fastan

Första läsningen: Jos 4:15-24 Herren sade till Josua: ”Befall prästerna som bär arken med förbundstecknet att stiga upp ur Jordan.” Då befallde Josua prästerna: ”Stig upp ur Jordan.” Knappt hade prästerna som bar Herrens förbundsark stigit upp ur Jordan och satt fötterna på torra marken, förrän Jordans…

Mer