Andra söndagen after Jesu dop

Första läsningen: Jes 45:11-18 Så säger Herren, Israels Helige, han som formar framtiden: Ställer ni frågor till mig om mina barn, ger ni mig order om mina händers verk? Det är jag som har skapat jorden och gjort människorna där. Jag har spänt upp…

Mer

Första söndagen efter Jesu dop

Första läsningen: 2 Mos 3:1-7 En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur…

Mer

Trettondedag jul

Första läsningen: Jes 4:2-6, 11:1-5 Den da­gen skall det som Her­ren låter växa va­ra en pryd­nad och en he­der för dem i Is­ra­el som räddats, och lan­dets gröda skall va­ra de­ras stolt­het och ära. Och den som är kvar i Si­on, den som spa­rats i…

Mer

Andra söndagen efter födseln

Första läsningen: 2 Mos 2:1-10 En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog…

Mer

Första söndagen efter födseln

Första läsningen: 1 Mos 21:1-9 Herren glömde inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, vid den tid som Gud hade förutsagt. Abraham gav sin nyfödde son, den…

Mer

Gratulationer till Jungfru Maria

Första läsningen: Apg 1:1-14 I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han…

Mer

Juldagen

Första läsningen: Jes 7:10-16,9:1-3,9:6-7 Vi­da­re sa­de Her­ren till Ac­has: ”Begär ett tec­ken av Her­ren, din Gud, ner­i­från döds­ri­ket el­ler uppi­från höjden.” Men Ac­has sva­ra­de: ”Nej. Jag vill in­te sätta Her­ren på prov.” Då sa­de Je­sa­ja: ”Lyss­na nu, Da­vids ätt! Är det in­te nog att ni miss­tror människors…

Mer

Fjärde söndagen av bebådelsen

Första läsningen: 1 Mos 24:50-60 Laban och Betuel svarade: ”Detta kommer från Herren, vi har ingenting att säga. Här är Rebecka. Ta henne med dig, må hon bli hustru åt din husbondes son, så som Herren har sagt.” När Abrahams tjänare hörde deras svar föll han…

Mer

Tredje söndagen av bebådelsen

Första läsningen: 1 Mos 18:1-15 Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och…

Mer